The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20460
Title: Пост-аудит в митній службі. Методичні рекомендації для виконання практичних занять студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОКР «Бакалавр» / В.Ю. Фабіянська – Він
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords: Контроль, аудит, митний пост-аудит
Date of publication: 2019-05-20 15:28:47
Last changes: 2019-05-20 15:28:47
Year of publication: 2019
Summary: Методичні рекомендації містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні практичні прийоми активного засвоєння і використання теоретичних знань з митного пост-аудиту.
Призначені допомогти студентам засвоїти: сутність митного пост-аудиту та його нормативно-правове забезпечення, принципи і методи проведення пост-аудиту та складання робочих та підсумкових документів аудитора у відповідності до міжнародних та вітчизняних нормативних актів; оволодіти порядком організації аудиторських перевірок зовнішньоекономічних операцій та узагальненням їх результатів.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/20460.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20460.pdf Size : 1496735 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska