The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20647
Title: Державний фінансовий аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ден¬ної та заочної форми навчання
Authors: Шевчук О.Д.
Keywords:
Date of publication: 2019-05-20 08:48:58
Last changes: 2019-05-20 08:48:58
Year of publication: 2019
Summary: Програма навчальної дисципліни “Державний фінансовий аудит” для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ден¬ної та заочної форми навчання підготовлена відповідно до навчального плану дисципліни, передбачає опис, структуру навчальної дисципліни, зміст дисципліни “Державний фінансовий аудит” за атестаціями, тематику і перелік питань лекційних та практичних занять, самостійну роботу студентів, питання до заліку, шкалу оцінювання, список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/20647.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20647.pdf Size : 713806 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska