The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20793
Title: Комп'ютерний аудит. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної фор
Authors: Здирко Н.Г.
Keywords: Комп`ютерний аудит, комп`ютерні системи бухгалтерського обліку, Операційна система
Date of publication: 2019-06-19 14:23:48
Last changes: 2019-06-19 14:23:48
Year of publication: 2019
Summary: Методичні рекомендації для організації самостійної роботи роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання підготовлені відповідно до навчального плану дисципліни, містять опис навчальної дисципліни, структуру курсу, питання на самостійне опрацювання, тематику рефератів, практичні завдання для самостійної роботи, тестові завдання та список рекомендованої літератури відповідно до кожної із поданих у змісті тем.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/20793.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20793.pdf Size : 699757 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska