The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20844
Title: Фізичні методи вивчення властивостей матеріалів
Authors: Посвятенко Е. К., Будяк Р. В., Мельник О. В., Нікітін В. Г.
Keywords: матеріалів для машинобудування, мікроскопічний аналіз, оптичних та електронних мікроскопів, високотемпературна металографія
Date of publication: 2019-06-26 16:04:11
Last changes: 2019-06-26 16:04:11
Year of publication: 2019
Summary: У підручнику розглянуті методи дослідження та випробування матеріалів для машинобудування, зокрема мікроскопічний аналіз за допомогою оптичних та електронних мікроскопів, кількісна і високотемпературна металографія, рентгеноструктурний аналіз полікристалів, основи спектральних, поляризаційно-оптичних та дилатометричних досліджень, а також методів визначення фізико-
механічних властивостей.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/20844.pdf
Publication type: Підручники
Publication: Київ : НТУ, 2019. - 184 с. / Рек. до друку ВР Нац. транспортного ун-ту (Протокол № 11 від 27 груд. 2018 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20844.PDF Size : 7793990 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska