The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21503
Title: Організація і методика здійснення внутрішнього контролю на підприємстві
Authors: Гладько Тетяна Володимирівна
Keywords: Ключові слова: внутрішній контроль, система внутрішнього контролю, аудит, ревізія, інвентаризація, внутрішній аудит, документальні методи контролю, фактичні методи контролю.
Date of publication: 2019-11-11 08:31:49
Last changes: 2019-11-11 08:31:49
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота на тему: «Організація і методика здійснення внутрішнього контролю на підприємстві» виконана з використанням практичних матеріалів «Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України» с. Черешневе Барського району Вінницької області.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, методика та організація внутрішнього контролю в сільськогосподарських підприємствах.
Об’єктом дослідження є діяльність системи внутрішнього контролю в сільськогосподарських підприємствах та її складові.
Метою дослідження є поглиблене і системне вивчення теоретичних і методичних засад внутрішнього контролю, розробка пропозицій.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/21503.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21503.pdf Size : 1039059 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska