The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21801
Title: Організаційно-методичні аспекти обліку та аналізу доходів
Authors: Гласкова Олена Миронівна
Keywords:
Date of publication: 2019-11-20 08:39:04
Last changes: 2019-11-20 08:39:04
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-методологічні питання побудови системи обліку та аналізу доходів на підприємстві.
Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність СТОВ «Маяк» в частині отримання доходів.
Метою дипломної роботи є дослідження теоретико-методологічних основ та науково-прикладне обґрунтування шляхів удосконалення обліку та аналізу доходів.
Досягненню поставленої мети сприяє виконання наступних завдань:
розкрити економічну суть доходів підприємства; провести аналіз економічних джерел та нормативної бази з питань обліку та налізу доходів підприємства; розкрити критерії визнання та класифікації доходів підприємства; дослідити порядок документального оформлення і своєчасного відображення в регістрах обліку доходів та результатів операційної діяльності; дослідити аналітичний та синтетичний облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інших операційних доходів СТОВ «Маяк»; провести аналіз доходів від операційної діяльності в СТОВ «Маяк»; розкрити питання обліку та аналізу доходів в умовах комп’ютерної системи обліку; визначити шляхи вдосконалення обліку та аналізу доходів діяльності підприємства.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/21801.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21801.pdf Size : 1257725 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska