The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21821
Title: Контролінг як метод стратегічного планування, обліку та аналізу розвитку підприємства
Authors: Постовітюк Катерина Олександрівна
Keywords: управління, внутрішній контроль, контролінг, діяльність підприємства, управлінські рішення, фінансові результати діяльності
Date of publication: 2019-11-20 20:44:55
Last changes: 2019-11-20 20:44:55
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень щодо впровадження системи фінансового контролінгу як методу стратегічного планування, обліку та аналізу підприємства.
Об’єктом дослідження виступає процес обліку і внутрішньогосподар-ського контролю виробничих витрат в ТОВ “Урожай-С”, що знаходиться в с. Біляни Чернівецького району Вінницької області.
Метою роботи є дослідження різних трактувань поняття контролінгу та визначення його місця в системі управління сучасним вітчизняним підприємством, висвітлення сутності, завдань, функцій та принципів контролінгу, як економічної категорії, розробка методики та механізму його впровадження на досліджуваному підприємстві.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/21821.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21821.pdf Size : 12950190 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska