The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21881
Title: Організація і методика аналізу та аудиту фінансового стану сільськогосподарського підприємства та оцінки можливості його банкрутства
Authors: Острожинська Катерина Валеріївна
Keywords: фінансовий потенціал, фінансовий стан, аналітичні процедури, методи аналізу, ймовірність банкрутства, кризові явища, фінансові результати, фінансовий аналіз в аудиті
Date of publication: 2019-11-24 18:56:37
Last changes: 2019-11-24 18:56:37
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень аналітичних процедур в аудиті фінансового стану сільськогосподарських підприємств та оцінки ймовірності їх банкрутства.
Об’єктом дослідження є процес аналітичного забезпечення аудиту фінансового стану підприємств та удосконалення механізму антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах, на прикладі базового під-приємства, ТОВ “Сігнет-Мілк”, що знаходиться в с. Андрушки Попільнян-ського району Житомирської області.
Метою дослідження є обґрунтування та розробка теоретичних положень і надання практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення аналітич-ного забезпечення процесу аудиту фінансового стану підприємства.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/21881.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21881.pdf Size : 29789908 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska