The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21922
Title: Звітність про фінансовий стан підприємства та методика її складання та перевірки
Authors: Федоренко Вікторія Петрівна
Keywords: Фінансова звітність, баланс, аудит фінансової звітності, звіт про фінансові результати. ліквідність, платоспроможність
Date of publication: 2019-11-25 14:09:30
Last changes: 2019-11-25 14:09:30
Year of publication: 2019
Summary: Метою роботи є обґрунтовування теоретичних і методологічних правил складання фінансової звітності (балансу підприємства), а також розробка на цій основі рекомендацій, що дозволяють розширити її інформаційні можливості і які спрямовані на удосконалення методики формування і інтерпретації основних фінансових показників для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Реалізація мети дослідження обумовила необхідність вирішення в роботі таких завдань:
- розгляд мети, складу та елементів фінансової звітності;
- дослідження якісних характеристик та принципів підготовки фінансової звітності;
- розкриття сутності поняття та значення бухгалтерського балансу;
- дослідження призначення Балансу (Звіту про фінансовий стан) та його структури;
- визначення, оцінка та класифікація активів та пасивів Балансу (Звіту про фінансовий стан);
- оцінка змісту статей активу та пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) та джерел інформації щодо їх формування;
- дослідження мети, завдань та основних методів та прийомів аудиту Балансу;
- оцінка методики перевірки достовірності показників Балансу суб’єкта господарювання;
- здійснення аналітичної оцінки фінансового стану підприємства на основі даних фінансової звітності.
Об’єктом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і організаційних правил формування Балансу (Звіту про фінансовий стан) і використання його показників, що характеризують фінансовий стан і результати господарської діяльності підприємства на прикладі ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» м. Тульчин, вул. Полковника Ганжі, буд.16, Вінницька область.
Предметом дослідження є процедури формування і використання інформації найважливіших форм фінансової звітності на підприємствах, однією з яких є Баланс (Звіту про фінансовий стан).
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/21922.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21922.pdf Size : 1190787 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska