The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22302
Title: Облік і аудит власного капіталу сільськогосподарського підприємства
Authors: Качинський Олег Станіславович
Keywords: Ключові слова: капітал, власний капітал, облік, аудит, статутний капітал, дивіденди, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), внутрішній контроль, система внутрішнього контролю, облікова політика, аналітичні
Date of publication: 2019-12-04 14:10:40
Last changes: 2019-12-04 14:10:40
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота на тему: «Облік і аудит власного капіталу сільськогосподарського підприємства» виконана з використанням практичних матеріалів ПрАТ «Дашківці».
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних аспектів обліку та аудиту власного капіталу.
Об’єктом дослідження є облік та аудит витрат на плату праці досліджуваного підприємства.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/22302.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22302.pdf Size : 2054462 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska