The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22735
Title: Організація контролю за діяльністю матеріально відповідальних осіб в наукових установах
Authors: Копилова К. В., Мулик Я. І.
Keywords: контроль, внутрішній контроль, матеріально-відповідальна особа, наукова установа, Інститут продовольчих ресурсів НААН України, ННВК “Всеукраїнський науково-навчальний консорціум”
Date of publication: 2019-12-13 15:01:16
Last changes: 2019-12-13 15:01:16
Year of publication: 2019
Summary: Досліджено методичний інструментарій організації контролю за діяльністю
матеріально-відповідальних осіб в наукових установах. Розглянуто функціонування Інституту продовольчих ресурсів НААН України як співзасновника Навчально-науково-виробничого комплексу “Всеукраїнський науково-навчальний консорціум”. Розглянуто Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах. Розглянуто поняття терміну “відповідальність” та охарактеризовано різні види юридичної відповідальності. Досліджено наукові підходи до трактування
терміну “матеріальна відповідальність”. Розглянуто види матеріальної
відповідальності, перелік підстав для притягнення працівника до матеріальної відповідальності. Досліджено порядок укладення договору про повну матеріальну відповідальність та відшкодування шкоди. Визначено основні напрями вдосконалення контролю за діяльністю матеріально-відповідальних осіб в наукових установах, що буде сприяти поліпшенню інформаційних потреб власників та керівників та прийняттю ефективних управлінських рішень.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/22735.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2019. - № 1. - С. 160-172.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22735.pdf Size : 728530 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska