The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22751
Title: Регулювання незалежного аудиту в Україні в умовах євроінтеграції
Authors: Гуцаленко О. О., Фабіянська В. Ю.
Keywords: аудит, обов’язковий аудит, суспільний нагляд за аудиторською діяльністю, євроінтеграція, підприємства, що становлять суспільний інтерес
Date of publication: 2019-12-13 17:41:48
Last changes: 2019-12-13 17:41:48
Year of publication: 2019
Summary: У статті досліджено регулювання незалежного аудиту в Україні в умовах євроінтеграційних процесів. Розглянуто критерії віднесення підприємств до мікро-, малих, середніх або великих а також особливі вимоги щодо складання ними фінансової звітності та її оприлюднення відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (щодо удосконалення деяких положень)”. Досліджено вимоги до підприємств, що становлять суспільний інтерес та, відповідно, підлягають обов’язковому аудиту.
Здійснено порівняння норм Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. № 125-ХІІ (втратив чинність) та Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, який введено у дію з 1 жовтня 2018 року в частині: структури Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; основних засад функціонування Аудиторської палати України. Проаналізовано види наданих аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності послуг в Україні за 2015-2017 роки та їх структуру. Досліджено організацію функціонування Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, що складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення якості.
Наведено перелік послуг, які не поєднуються з обов’язковим аудитом підприємств, що становлять суспільний інтерес. Досліджено сукупність застережних заходів, дотримання яких має на меті покращити якість наданих аудиторських послуг, особливо в частині виконання завдання із обов’язкового аудиту фінансової звітності, підвищити довіру до результатів незалежного аудиту, забезпечити незалежність аудиторської думки.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/22751.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2019. - № 4. - С. 154-169.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22751.pdf Size : 786341 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska