The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22806
Title: Євроінтеграційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність продукції тваринництва
Authors: Гуцаленко О. О., Павлюк М. М.
Keywords: конкурентоспроможність, євроінтеграційні процеси, Європейський Союз, тваринництво, продукція АПК, міжнародні стандарти
Date of publication: 2019-12-16 12:09:32
Last changes: 2019-12-16 12:09:32
Year of publication: 2019
Summary: У статті викладено результати дослідження з питань конкурентоспроможності продукції тваринницької галузі в умовах євроінтеграційних процесів.
Проведено аналіз конкурентоспроможності продукції вітчизняного тваринництва, визначено актуальні питання експорту м`яса. Обґрунтовано шляхи забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції тваринницької галузі та підвищення її ролі у забезпеченні продовольчої безпеки країни в умовах євроінтеграції. Вивчено світовий досвід з питань формування конкурентоспроможної продукції тваринництва, підтримки її на державному рівні та належного фінансування.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/22806.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 5. - С. 9-13.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22806.pdf Size : 483501 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska