The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23014
Title: Сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні
Authors: Гуцаленко О. О., Павлюк М. М.
Keywords: тваринництво, ринок продукції, конкурентноспроможність
Date of publication: 2019-12-23 17:26:30
Last changes: 2019-12-23 17:26:30
Year of publication: 2019
Summary: Розвиток тваринництва в Україні останніми десятиріччями характеризується значним зменшенням величини поголівя тварин , скороченням площ під кормовими культурами, спадом обсягів виробництва тваринницької продукції, структурними зрушеннями в організації, розміщенні та спеціалізації тваринницьких галузей. У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку та стан галузі тваринництва в Україні, досліджено динаміку економічних показників, та запропоновано заходи стосовно підвищення економічної ефективності галузі на перспективу. Узагальнено основні підходи до вирішення проблем розвитку тваринництва. Визначено особливості та обсяги державної підтримки розвитку тваринництва. Обгрунтовано напрямки вдосконалення механізму державної підтримки тваринницької галузі
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/23014.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка.Фінанси.Право. - 2019. - № 4/1. - С. 6-9.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23014.pdf Size : 873982 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska