The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23214
Title: Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в Україні
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords: аудит, суспільний нагляд, Орган суспільного нагляду, реформування аудиту
Date of publication: 2019-12-27 18:05:37
Last changes: 2019-12-27 18:05:37
Year of publication: 2019
Summary: В Україні вже здійснені значні кроки щодо адаптації законодавства
України про аудиторську діяльність до законодавства ЄС. Однак, наявний в
Україні рівень організації системи забезпечення якості аудиторських послуг ще
не є в достатній мірі ефективний, тому процес регулювання та нагляду над
суб’єктами аудиторської діяльності потребує вдосконалення. Це пов’язано, в першу чергу із процесами міжнародної інтеграції, входження України до
єдиного світового економічного простору, що вимагає розробки нових шляхів
реформування аудиту.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/23214.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції : зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. конф., 10 жовтня 2019 р. - Київ : НУБіП України, 2019. - С. 248-251.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23214.pdf Size : 522179 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska