The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2324
Title: Внутрішній аудит системи управління ризиками та його розвиток
Authors: Войтенко О.А., Подолянчук О.А.
Keywords: внутрішній аудит, управління ризиками
Date of publication: 2010-12-06 19:52:52
Last changes: 2010-12-06 19:52:52
Year of publication: 2010
Summary: У статті розкрито роль внутрішнього аудиту в питанні управління
ризиками та роль внутрішніх аудиторів на підприємстві, де відсутня система
управління ризиками. Досліджено питання щодо підвищення ефективності
проведення внутрішнього аудиту та якостей, якими має володіти внутрішній
аудитор.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/2324.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: збірник наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів / відп. ред.. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічног
In the collections : 2010 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Подолянчук Олена Анатоліївна
File : 2324.pdf Size : 361815 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska