The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23441
Title: Підходи до розробки аудиторською фірмою комерційної пропозиції щодо аудиту фінансової звітності підприємства
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords: аудит фінансової звітності, аудиторські послуги, пропозиція, комерційна пропозиція, тендерна документація, результати аудиту
Date of publication: 2020-02-06 08:42:14
Last changes: 2020-02-06 08:42:14
Year of publication: 2019
Summary: У статті розглянуто поняття «комерційна пропозиція» у контексті взаємовідносин, що виникають під час надання аудиторських послуг між двома сторонами: аудитор (аудиторська фірма) та замовник (підприємство), керівництво якого за результатами аналізу даного документа приймає рішення щодо взаємодії із суб’єктом аудиторської діяльності. Узагальнено погляди економістів-практиків щодо сутності комерційної пропозиції, її
структури та підходів до підготовки даного документа. Автором виділено та сформовано перелік основних факторів, що впливають на формат і змістове наповнення комерційної пропозиції, які потрібно врахувати з метою підготовки документації, здатної зацікавити клієнта. З метою полегшення підготовки комерційної пропозиції аудиторської фірми, автором рекомендується готувати документ за наступною структурою: супровідний лист; профіль
аудиторської фірми; змістова частина; заключна частина; короткі резюме членів аудиторської фірми. У змістовій частині комерційної пропозиції автором рекомендується наводити наступну інформацію: сфери послуг аудиту, що пропонуються; тип розглянутої фінансової інформації; тип впевненості; ціль перевірки; мета аудиту; досвід роботи в рамках відповідної галузі;підхід до
аудиту із його детальним описом; часові терміни надання аудиторських послуг; плата за аудиторські послуги; конфіденційність і незалежність аудиторів.
В результаті проведеного дослідження автором сформовано власне визначення: комерційна пропозиція (Proposal) – це документ, який подається замовнику та підготовлений відповідно до внутрішньофірмових стандартів, що містить інформацію про підприємство, пропоновані товари, роботи, послуги, в результаті ознайомлення із якою у замовника складається позитивне
враження та очікування щодо якості пропонованих послуг, бажання придбати їх та співпрацювати із суб’єктом господарювання.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/23441.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - № 8. - С. 141-152.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23441.pdf Size : 805947 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska