The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23455
Title: Розвиток поняття еластичності
Authors: Найко Д. А., Шевчук О. Д.
Keywords: q-аналіз, q-аналог, q-похідна, q-експонента, q-еластичність, економічне моделювання
Date of publication: 2020-02-06 11:27:44
Last changes: 2020-02-06 11:27:44
Year of publication: 2019
Summary: Крім методів класичного математичного аналізу, які широко використовуються в
економічному моделюванні, існують методи квантового аналізу або q-аналізу, які вже проникли у багато теоретичних і прикладних розділів математики. Принципова відмінність квантового аналізу від класичного полягає у тому, що в ньому поняття похідної не розглядається як границя відношення двох нескінченно малих величин. Ми вводимо до розгляду q-аналогу такого поняття економічного аналізу як еластичність. Вивчаємо його властивості та обчислюємо q-еластичність деяких елементарних функцій. Проводимо порівняльний аналіз класичного коефіцієнта еластичності з коефіцієнтом q-еластичності. Поняття q-еластичності є новим і раніше в науковій літературі не зустрічалось.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/23455.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2019. - № 8. - С. 37-46.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23455.pdf Size : 726981 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska