The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23652
Title: Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Authors: Здирко Н.Г., Коваль Н.І., Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Мулик Т.О., Шевчук О.Д.
Keywords:
Date of publication: 2020-02-14 13:02:48
Last changes: 2020-02-14 13:02:48
Year of publication: 2020
Summary: Програма фахових вступних випробувань містить перелік навчальних дисциплін і тем, з яких складено завдання вступних фахових випробувань, порядок проведення вступного фахового випробування, структуру екзамена-ційного білета, критерії оцінювання та перелік рекомендованої літератури. Рукопис рекомендується для використання в забезпеченні проведення фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/23652.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23652.pdf Size : 188058 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska