The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25426
Title: Фінансовий облік І
Authors: Іщенко Я. П., Подолянчук О. А., Коваль Н. І.
Keywords: фінансовий облік, активи
Date of publication: 2020-08-07 09:07:11
Last changes: 2020-08-07 09:07:11
Year of publication: 2020
Summary: У підручнику викладено методичні підходи до облікового відображення майна підприємств включаючи визнання, оцінку, документування, відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/25426.pdf
Publication type: Підручники
Publication: підручник. - Вінниця : Кушнір Ю. В., 2020. - 496 с. / Рек. ВР ВНАУ як навч. посіб. для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (Протокол №13) від 26 черв. 2020 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25426.pdf Size : 14492493 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska