The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 26527
Title: Фінанси підприємств. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузі знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Польова О.Л.
Keywords: фінанси, підприємство, організація, фінансова робота, прибуток, кредитування, оподаткування.
Date of publication: 2020-10-15 12:14:15
Last changes: 2020-10-15 12:14:15
Year of publication: 2020
Summary: Програма нормативної навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення дисципліни та має на меті надати викладачам науково- методичну допомогу при розробці робочих програм, календарно-тематичних планів, конспекту лекцій, методичних вказівок тощо. Програма містить структуру навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких фінансових знань, формування у них нового фінансового мислення, формування навичок аналізувати реальні фінансові відносини на підприємстві і приймати обґрунтовані рішення з приводу фінансових проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною фінансовою діяльністю на підприємстві.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/26527.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 26527.pdf Size : 550270 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska