The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27827
Title: Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої кваліфікації «Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеці
Authors: Брояка А.А, Сахно А.А., Хаєцька О.П.
Keywords: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Date of publication: 2020-09-16 10:33:10
Last changes: 2020-09-16 10:33:10
Year of publication: 2021
Summary: Видання визначає аспекти підготовки та проведення комплексного державного екзамену за фахом. Включає питання до екзамену і списки рекомендованої літератури в розрізі кожної дисципліни, критерії оцінювання та оформлення результатів екзамену, а також приклад екзаменаційного білета.
Призначене до використання членами ДЕК та студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/27827.pdf
Publication type: Програма комплексного державного іспиту
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27827.pdf Size : 395683 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska