The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 28148
Title: Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчанн
Authors: Хаєцька О.П., Юрчук Н.П., Брояка А.А.
Keywords:
Date of publication: 2021-02-16 10:31:48
Last changes: 2021-02-16 10:31:48
Year of publication: 2021
Summary: Видання визначає аспекти підготовки та проведення комплексного державного екзамену за фахом. Включає питання до екзамену і списки рекомендованої літератури в розрізі кожної дисципліни, критерії оцінювання та оформлення результатів екзамену, а також приклад екзаменаційного білета.
Призначене до використання членами ДЕК та здобувачами вищої освіти за освітньою програмою «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/28148.pdf
Publication type: Програма комплексного державного іспиту
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 28148.pdf Size : 548089 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska