The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2828
Title: Аудит. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт студентами денної та заочної форма навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»
Authors: Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Здирко Н.Г., Гуцаленко У.О.
Keywords:
Date of publication: 2011-02-01 15:25:03
Last changes: 2011-02-01 15:25:03
Year of publication: 2010
Summary: Викладений матеріал методичних вказівок по виконанню курсової роботи
з курсу «Аудит» для студентів денної та заочної форми навчання зі
спеціальності «Облік і аудит» складені відповідно освітньо-професійної
програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності
«Облік і аудит» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та
видання навчально-методичної літератури у Вінницькому національному
аграрному університеті.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/2828.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Здирко Наталія Григорівна
File : 2828.pdf Size : 402752 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska