The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 30177
Title: Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочно
Authors: Волонтир Л.О., Юрчук Н.П.
Keywords:
Date of publication: 2021-11-17 08:40:34
Last changes: 2021-11-17 08:40:34
Year of publication: 2021
Summary: Видання визначає аспекти підготовки та проведення комплексного державного екзамену за фахом. Включає питання до екзамену і списки рекомендованої літератури в розрізі кожної дисципліни, критерії оцінювання та оформлення результатів екзамену, а також приклад екзаменаційного білета.
Призначене до використання членами ДЕК та здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/30177.pdf
Publication type: Програма комплексного державного іспиту
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 30177.pdf Size : 858690 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska