The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3726
Title: Курс нарисної геометрії
Authors: Джеджула Олена Михайлівна; Кормановський Сергій Іванович; Спірін Анатолій Володимирович; Пятак Михайло Миколайович
Keywords: Нарисна геометрія
Date of publication: 2011-11-18 09:40:43
Last changes: 2011-11-18 09:40:43
Year of publication: 2010
Summary: В посібнику розглянуті основні теоретичні положення курсу,викладені методи побудови зображень геометричних образів на площині. Наведені приклади розв’язання позиційних і метричних задач. Посібник підго-товлено для студентів напрямів інженерії: “Машинобудування”, “Про-цеси,машини та обладнання агропромислового виробництва”.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/3726.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: Вінницький національний аграрний університет
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Джеджула Олена Михайлівна
File : 3726.pdf Size : 9554552 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska