The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3727
Title: Курс нарисної геометрії
Authors: О. М. Джеджула, С. І. Кормановський
Keywords: Нарисна геометрія
Date of publication: 2011-11-18 11:30:33
Last changes: 2011-11-18 11:30:33
Year of publication: 2011
Summary: В посібнику розглянуті основні теоретичні положення курсу, викладені методи побудови зображень геометричних образів на площині. Наведено приклади розв’язання позиційних і метричних задач. Посібник підго-товлено для студентів напрямів інженерії: “Машинобудування”, “Про-цеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/3727.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: Вінницький національний аграрний університет
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Джеджула Олена Михайлівна
File : 3727.pdf Size : 11645933 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska