The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4153
Title: Судово-бухгалтерська експертиза. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Бухгалтерський облік і аудит» спеціалізації «Контроль і ревізія»
Authors: Подолянчук О.А., Михальчишина Л.Г.
Keywords:
Date of publication: 2012-02-22 08:31:08
Last changes: 2012-02-22 08:33:13
Year of publication: 2012
Summary: Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»
складена відповідно освітньо-професійної програми для освітньо-
кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності «Облік і аудит» та
методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-
методичної літератури у Вінницькому національному аграрному університеті.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/4153.pdf
Publication type: Робочі програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 4153.pdf Size : 430379 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska