The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4160
Title: Теоретичні та науково-практичні аспекти економічного контролю
Authors: Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Бралатан В.П., Шевчук О.Д., Михальчишина Л.Г., Здирко Н.Г., Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Ніщенко Н.Г., Лесько Ю.О., Чудак Л.А.
Keywords: аспекти економічного контролю
Date of publication: 2012-02-22 08:47:55
Last changes: 2012-02-22 08:48:22
Year of publication: 2012
Summary: Монографія підготовлена колективом викладачів кафедри аудиту та
державного контролю факультету обліку і аудиту навчально-наукового
інституту аграрної економіки Вінницького національного аграрного
університету. У монографії здійснено огляд класифікаційних ознак контролю та
розкрито їх сутність, що сприяє дефініції змісту контролю та застосуванню в
практичній діяльності.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/4160.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: колект. моногр. - Вінниця : Едельвейс і К, 2012. - 344 с.
In the collections :
Published by: Гуцол В.В.
File : 4160.pdf Size : 2746723 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska