The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4182
Title: Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій”
Authors: Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю.
Keywords:
Date of publication: 2012-02-22 09:41:27
Last changes: 2012-02-22 09:41:27
Year of publication: 2011
Summary: Методичні вказівки для виконання практичних занять містять перелік
тем, завдання та навчальний матеріал з курсу „Аудит”. Включають в себе
розподіл навчальних годин за темами курсу, умови оцінки знань студентів,
перелік рекомендованої літератури.
Методичні вказівки підготовлені для студентів факультету менеджменту
денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030601 „Менеджмент
організацій”
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/4182.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 4182.pdf Size : 571653 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska