The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4863
Title: Податковий аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”
Authors: Шевчук О.Д., Коровецька Л.А.
Keywords:
Date of publication: 2012-05-30 13:22:11
Last changes: 2012-05-30 13:22:11
Year of publication: 2012
Summary: Програма навчальної дисципліни визначає мету, місце і завдання дисципліни, її загальний зміст та вимоги до сформованості компетенцій, перелік рекомендованої літератури, інших методичних матеріалів. Програма підготовлена для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”.


URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/4863.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло І.Ю.
File : 4863.pdf Size : 487122 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska