The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4960
Title: Вплив норм мінеральних добрив на вологоспоживання та врожай листостеблової маси конюшини лучної
Authors: Т. А. Забарна
Keywords: кормова продуктивність, нові сорти конюшини лучної, мінеральні добрива, кореляційні зв"язки, водоспоживання
Date of publication: 2012-09-20 14:30:56
Last changes: 2013-09-02 12:42:07
Year of publication: 2011
Summary: Наведено результати досліджень по вивченню особливостей формування показників кормової продуктивності нових сортів конюшини лучної. Виявлено вплив різних норм мінеральних добрив на використання ґрунтової вологи травостоями конюшини лучної. Встановлено кореляційні зв’язки між показниками сумарного водоспоживання та виходом сухої речовини конюшини лучної.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/4960.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінниця
In the collections : 2011. Випуск 9(49)/ Серія: Сільськогосподарські науки / Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету./ Наші видання/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Дончевська О.П.
File : 4960.pdf Size : 254313 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska