The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5791
Title: Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня«Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит»
Authors: Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. Фабіянська В.Ю
Keywords:
Date of publication: 2013-02-05 08:27:13
Last changes: 2013-02-05 08:27:13
Year of publication: 2013
Summary: Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у відповідності до освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».
Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту (організації і методики аудиту), аналізу господарської діяльності, фінансів, грошей та кредиту а також здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/5791.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections : Програми вступних фахових випробувань/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5791.pdf Size : 355375 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska