The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5900
Title: Методика екологічних досліджень: Фітоценотичні та созологічні підходи Навчально-методичний посібник Частина 1
Authors: Кравчук Г.І., Кравчук О.О., Мудрак Г.В., Кушнір С.Л.
Keywords:
Date of publication: 2013-04-24 09:13:30
Last changes: 2013-04-24 09:13:30
Year of publication: 2013
Summary: Навчально-методичний посібник містить основні вимоги до проведення досліджень з дисциплін “Заповідна справа”, “Загальна екологія (неоекологія)”, “Екологія міських систем”, “Агроекологія”, де потрібно проводити опис природної і культурної рослинності, флористичного і ценотичного різноманіття, дослідження питань охорони рідкісних й репрезентативних видів і фітоценозів. Він допоможе засвоїти теоретичний курс, набути практичних навичок та правильно вибрати методи досліджень як при виконані курсової так і дипломної роботи.
Розрахований для підготовки студентів напряму “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/5900.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5900.pdf Size : 933057 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska