The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7284
Title: Митний контроль та митне оформлення. Програма навчальної практики для студентів III курсу факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» фахового спрямування «Кон
Authors: Фабіянська В.Ю., Марчук У.О., Козаченко А.Ю.
Keywords:
Date of publication: 2013-12-25 10:55:52
Last changes: 2013-12-25 10:55:52
Year of publication: 2013
Summary: Програма навчальної практики містить тематичний план практики, що розрахований на один тиждень, вимоги до написання звіту, умови оцінки знань студентів, перелік рекомендованої літератури.
Направлена на набуття студентами навичок практичної діяльності, закріплення теоретично набутих знань при вивченні дисциплін митного спрямування, необхідних для формування фахівця, що може виконувати свої службові обов’язки на високому професійному рівні.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/7284.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7284.pdf Size : 438808 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska