The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7290
Title: Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Authors: Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М.,
Keywords:
Date of publication: 2013-12-25 11:28:54
Last changes: 2013-12-25 11:28:54
Year of publication: 2014
Summary: Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста з напряму «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Державний екзамен являє собою комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній програмі.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/7290.pdf
Publication type: Програма комплексного державного іспиту
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7290.pdf Size : 560145 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska