The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7301
Title: Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Authors: Ціхановська В.М., Фіщук Н.Ю.
Keywords:
Date of publication: 2013-12-25 12:00:47
Last changes: 2013-12-25 12:00:47
Year of publication: 2013
Summary: Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста з напряму «Менеджмент» зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», «Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування». Менеджер (управитель)»
Державний екзамен являє собою комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній програмі.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/7301.pdf
Publication type: Програма комплексного державного іспиту
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7301.pdf Size : 637617 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska