The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7324
Title: Організація і методика аудиту. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр»
Authors: Гуцаленко Л.В., Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю., Здирко Н.Г.
Keywords:
Date of publication: 2013-12-25 09:06:04
Last changes: 2013-12-25 09:06:04
Year of publication: 2013
Summary: Методичні вказівки до виконання практичних занять
для студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво»,
спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр»
складено відповідно до освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня – «Магістр» галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр»
та методичних рекомендацій щодо підготовки до видання навчально-методичної, наукової та довідкової літератури ВНАУ

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/7324.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7324.pdf Size : 715967 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska