The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7549
Title: Пост-аудит в митній службі Методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» фахового спрямування «Контр
Authors: Гуцаленко Л.В., Марчук У.О.
Keywords:
Date of publication: 2014-02-26 14:25:23
Last changes: 2014-02-26 14:25:23
Year of publication: 2014
Summary: Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курсу „Пост-аудит в митній службі”. Включають в себе розподіл навчальних годин за темами курсу, умови оцінки знань студентів, перелік рекомендованої літератури.
Методичні вказівки підготовлені для студентів факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/7549.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7549.pdf Size : 544362 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska