The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7733
Title: Професійна етика. Методичні вказівки для проведення практичних занять студентам галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та з
Authors: Бралатан В.П., Козаченко А.Ю.
Keywords:
Date of publication: 2014-04-30 08:18:35
Last changes: 2014-04-30 08:18:35
Year of publication: 2014
Summary: Професійна етика — це такі моральні обов’язки, в яких відбивається ставлення представника певної професії до об’єкта праці, до колег, до партнерів, до членів суспільства; це усвідомлення власної моральної відповідальності та готовності виконувати свій професійний обов’язок; норми поведінки людини в його конкретній діяльності
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/7733.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7733.pdf Size : 438995 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska