The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7865
Title: Митний контроль та митне оформлення. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів галузі знань 0401 «Природничі науки», 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», 0901 «Сільське господарство та лісництво», 0306 «Менеджмент і адмін
Authors: Настенко М.М., Фабіянська В.Ю
Keywords:
Date of publication: 2014-05-28 08:59:16
Last changes: 2014-05-28 08:59:16
Year of publication: 2014
Summary: Методичні вказівки з організації самостійної роботи містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курсу „Митний контроль і митне оформлення”. Включають в себе розподіл навчальних годин за темами курсу, умови оцінки знань студентів, перелік рекомендованої літератури.
Призначені допомогти студентам засвоїти: організацію митного контролю в Україні, форми, принципи та методи митного контролю; сутність митного оформлення, зміст процесу декларування, порядок заповнення митних документів, особливості діяльності митних брокерів та агентів з митного оформлення.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/7865.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7865.pdf Size : 760228 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska