The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8062
Title: English for future mechanical engineers. Навчальний посібник для студентів спеціальності "Механізація сільського господарства."
Authors: Матієнко О.С., Дакалюк О.О., Ісаєва О.А.
Keywords:
Date of publication: 2014-10-29 09:10:32
Last changes: 2014-10-29 09:10:32
Year of publication: 2014
Summary: Навчальний посібник розроблено для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і орієнтований на вимоги «Типової програми з іноземної мови для немовних спеціальностей вищих навчальних закладів».
Мета посібника – допомогти студентам оволодіти елементами спілкування англійською мовою в галузі механізації сільського господарства та фаховою термінологією для подальшого використання і вдосконалення цих умінь в професійній діяльності.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8062.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8062.pdf Size : 0 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska