The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8069
Title: Порядок випуску боргових цінних паперів: обліковий аспект
Authors: Михальчишина Л.Г.
Keywords: боргові цінні папери, векселі, облігації
Date of publication: 2014-11-19 18:36:48
Last changes: 2014-11-19 18:36:48
Year of publication: 2014
Summary: Розглянуто порядок випуску, розміщення, реєстрації та обігу боргових цінних паперів
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8069.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 7 березня 2014 р. / За заг. ред. М.М. Палінчак, В.П. Приходько. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. -292 с.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Михальчишина Лариса Гаврилівна
File : 8069.pdf Size : 83618 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska