The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8189
Title: Гербологія. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету (напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”.
Authors: Окрушко С.Є.
Keywords:
Date of publication: 2015-02-28 08:41:00
Last changes: 2015-02-28 08:41:00
Year of publication: 2015
Summary: Посібник розроблено відповідно до навчального плану та програми з нормативної навчальної дисципліни “Гербологія”. Рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання із спеціальності “Агрономія”, напрям підготовки 6.090101 “Агрономія”, галузь знань 0901 “Сільське господарство і лісництво”.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8189.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8189.pdf Size : 6186210 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska