The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8190
Title: English: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Харчові технології та інженерія».
Authors: Тимощук Н.М., Марценюк Н.А.
Keywords:
Date of publication: 2015-01-28 08:46:40
Last changes: 2015-01-28 08:46:40
Year of publication: 2015
Summary: Навчальний посібник призначено для студентів спеціальності «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання для забезпечення розвитку навичок читання та перекладу фахових текстів, передбачених програмою з іноземної мови для немовних вищих навчальних закладів. Основний курс посібника містить вісімнадцять уроків, кожен з яких однотипно структуровано: фахові тексти, словник-мінімум, а також різноманітні вправи та завдання, що дають можливість реально опрацювати та засвоїти нові лексичні одиниці.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8190.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8190.pdf Size : 1519718 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska