The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8199
Title: Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»
Authors: Шпикуляк О.Г., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л., Мулик Т.О., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Томчук О.Ф., Подолянчук О.А.,
Keywords:
Date of publication: 2015-01-28 12:30:27
Last changes: 2015-01-28 12:30:27
Year of publication: 2015
Summary: Обов’язковою умовою виходу економіки держави із фінансової кризи є адекватна система бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та аналізу господарської діяльності, що забезпечує користувачів надійною, своєчасною та корисною інформацією про діяльність суб’єктів бізнесу. Це в свою чергу підвищує вимоги до кваліфікації бухгалтерів та аудиторів. Тому здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Облік і аудит» передбачає здавання вступного іспиту за тестовою технологією з фахових дисциплін: фінансовий облік, управлінський облік, аудит, фінанси, аналіз господарської діяльності
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8199.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections : Програми вступних фахових випробувань/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8199.pdf Size : 527078 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska