The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8208
Title: Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст»
Authors: Коваль Л.В., Настенко М.М., Федоришина Л.І., Подолянчук О.А.
Keywords:
Date of publication: 2015-02-25 08:20:20
Last changes: 2015-02-25 08:20:20
Year of publication: 2015
Summary: Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» складено відповідно освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” спеціальності “Облік і аудит” та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у Вінницькому національному аграрному університеті


URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8208.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8208.pdf Size : 619808 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska