The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8505
Title: Податковий контроль. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” денної та заочної форми навчання.
Authors: Шевчук О.Д., Чудак Л.А.
Keywords:
Date of publication: 2015-03-25 10:03:48
Last changes: 2015-03-25 10:03:48
Year of publication: 2015
Summary: Сучасне реформування податкової служби спрямоване на європейську і світову інтеграцію економіки України. Основна його мета – створення дієвої системи одержання державою доходів на основі добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства; неупередженого адміністрування податків; сприяння розвитку підприємництва. Вказане передбачає одночасне реформування податкової системи і податкового контролю, який призначений забезпечити виконання задекларованої мети по адмініструванню податків, виявленню і припиненню податкових порушень.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8505.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8505.pdf Size : 548633 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska