The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8551
Title: Комп"ютерний аудит. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання
Authors: Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю.
Keywords: Комп`ютерний аудит, перевірка, документи, звіти, журнали
Date of publication: 2015-04-29 14:03:39
Last changes: 2015-04-29 14:03:39
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки створені з метою раціональної організації та методики проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання. Вказівки містять практичні задачі та порядок виконання (виконуються за допомогою комп`ютерного бухгалтерського програмного забезпечення), тестові завдання, а також питання для самоконтролю у відповідності до кожної теми. Викладений матеріал доповнений питаннями для підсумкового контролю та списком літератури для поглибленого вивчення дисципліни.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8551.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8551.pdf Size : 1474140 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska