The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8614
Title: Аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання
Authors: Здирко Н.Г., Козаченко А.Ю., Мулик Я.І.
Keywords: Аудит, перевірка, звітність, облік, аудиторський висновок, ризики, докази, методи аудиту
Date of publication: 2015-05-27 11:14:19
Last changes: 2015-05-27 11:14:19
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки створені з метою раціональної організації та методики проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання економічного факультету напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка». Вказівки містять практичні задачі та порядок їх виконання, тестові завдання, а також питання для самоконтролю у відповідності до кожної теми. Викладений матеріал доповнений питаннями для підсумкового контролю та списком літератури для поглибленого вивчення дисципліни.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8614.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Для практичних робіт
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8614.pdf Size : 475304 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska